Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00
baner_18.jpg

Trening Umiejętności Społecznych z elementami mindfulness

 

Program Treningu Umiejętności Społecznych  skonstruowany jest tak, aby odpowiadał potrzebom dzieci z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym.
Zapraszamy na zajęcia jeśli  Państwa dziecko jest:
-  nieśmiałe
-  ma niski poziom samooceny
-  nie radzi sobie z emocjami lub pojawiają się problemy z akceptacją w grupie rówieśniczej,

Na zajęciach TUS dzieci uczą się :

  • umiejętności komunikacji – zabawa jest organizowana w taki sposób, by pokazywać dzieciom, jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty z rówieśnikami, jak rozmawiać, wyrażać swoje uczucia i myśli;
  • umiejętności współpracy – dzieci poprzez wspólne działanie w grupie, uczą się budowania relacji, empatii, czekania na swoją kolej i umiejętności odraczania swoich potrzeb w czasie. W trakcie gier zespołowych dzieci uczą się wygrywania, ale też przegrywania oraz odnajdowania się w grupie w różnych sytuacjach;
  • rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi – dzieci poznają swoje mocne strony w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, zasoby oraz obszary do rozwoju, uczą się w jaki sposób panować nad emocjami, jak je wyrażać w sposób zrozumiały
    i akceptowalny dla innych, jak radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach;
  • radzenia sobie w sytuacji konfliktu - podczas różnych ćwiczeń, gier zespołowych, rozmów; dzieci doświadczają różnic między sobą, które mogą być na przykład podłożem konfliktów. Poprzez współdziałanie w grupie uczą się akceptacji odmienności, innego zdania oraz uczą się w sposób efektywny rozwiązywać spory i radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w sytuacji konfliktu;
  • radzenia sobie ze stresem  – dzieci uczą się rozpoznawania źródeł stresu, jego objawów, ćwiczą wybrane techniki wybrane relaksacyjne
  • uważności (mindfulness) - dzieci będą rozwijały świadomość zewnętrznych oraz wewnętrznych doświadczeń,  nauczą się rozpoznawać swoje myśli jako “po prostu myśli”,  nauczą się rozumieć, jak emocje manifestują się w ciele,, kiedy ich uwaga odpływa, będą miały większą kontrolę nad swoimi wewnętrznymi impulsami.
  • zajęcia prowadzimy z podziałem na grupy wiekowe: 7-10 lat, II 11-15 lat.

Częstotliwość zajęć

raz w tygodniu

Ilość osób w grupie

5-6

Czas trwania zajęć

50 minut