Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00
baner_18.jpg

KATIS – to system testów, który służy diagnozowaniu małych dzieci od 12 miesiąca życia do 4,11 lat.
Jest opracowany dla odpowiednich grup wiekowych, tak by zbadać i najlepiej określić typ zaburzeń integracji sensorycznej w zastosowanej typologii. Testy opierają się na dokładnym opisie każdego zadania, a ocena dokonywana jest na podstawie szczegółowej instrukcji oceny reakcji dziecka lub sposobu wykonania przez nie zadania.
Testy, którymi są poddane dzieci badają przyczynę problemów z uwzględnieniem poziomu wrażliwości sensorycznej i sposobu w jaki pacjenci reagują na bodziec. Określają również problemy związane z mechanizmami ruchowymi takimi jak równowaga, napięcie mięśni antygrawitacyjnych, planowanie motoryczne i koordynacja.

Testy KATIS – mają ułatwić diagnozę zaburzeń modulacji sensorycznej. Ten typ zaburzeń charakteryzuje się nieprawidłowym reagowaniem na bodźce sensoryczne i przejawia się zachowaniem relatywnie niedostosowanym do stopnia intensywności i natury bodźca.
Skutkuje to na danym etapie rozwoju dzieci problemami emocjonalnymi, trudnościami 
w komunikacji społecznej, regulacji pobudliwości i koncentracji uwagi.

Głównymi wskaźnikami zaburzeń modulacji sensorycznej to:

- nadreaktywność sensoryczna (nadwrażliwość)
Główne cechy to: ostrożność, strachliwość, wycofanie, lęk, przerażenie, buntowniczość, negatywizm, sprzeciwianie się, odmawianie;
Reakcje emocjonalne związane z tym zaburzeniem to: drażliwość, chwiejność nastroju, problemy w komunikacji społecznej, wybuchowość, niedostosowanie siły do reakcji zdarzenia

- podreaktywność sensoryczna (podwrażliwość)
Główne cechy to: wycofanie, apatyczność, bierność, słaba reaktywność, rezygnacja, nieangażowanie się, słaba chęć do komunikacji i dialogowania, mała elastyczność w dostosowaniu się do wymagań środowiska;
Reakcje emocjonalne: zachowania pasywne, apatia, ograniczenia w nawiązywaniu kontaktów społecznych i eksploracji otoczenia, niechęć do angażowania się, unikanie i wycofywanie się z wielu możliwości działania. Dzieci z tym typem zaburzeń nie stawiają zbyt wielu wyzwań rodzicom i ich opiekunom i uważane są za grzeczne dzieci.

- poszukiwanie sensoryczne
Główne cechy to: aktywność, kreatywność i silne zaangażowanie w poszukiwaniu bodźców,
ruchliwość, impulsywność w reakcjach, czasem agresywność, powtarzalność zachowań motorycznych, zachowania nietypowe w swej intensywności, przy każdej okazji inicjowanie aktywności dostarczającej określonych bodźców.
Reakcje emocjonalne: pobudzone ruchowo, aktywne, zbyt ruchliwe, skaczą, zderzają się, przepychają, wąchają, liżą rzeczy, a nawet osoby, intensywnie się huśtają, dłużej i szybciej kręcą się.

- unikanie sensoryczne
Główne cechy to: negatywne reakcje, redukcja bodźca, wycofanie, opór, agresja, skargi, niepokój, wzmożona ruchliwość
Reakcje emocjonalne: negatywne reakcje ruchowe i słowne, odsuwanie się, wychodzenie, wycofanie z aktywności, ucieczka, czynny opór, czasem agresja, zachowania impulsywne, zwracanie uwagi na złe samopoczucie (u starszych dzieci), chorobę lub inne niekorzystne czynniki.

Celem testu jest możliwe najdokładniejsze określenie czy badane dziecko w zakresie poszczególnych skali testu przejawia reakcje typowe dla przeciętnego zachowania (norma), ryzyka zaburzeń modulacji sensorycznej lub zaburzeń modulacji sensorycznej.