Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00
baner_18.jpg

Centrum ELEPHANT powstało z inicjatywy nauczycieli - terapeutów, którzy przez lata swojej pracy pedagogicznej zauważyli, jak wielka jest potrzeba stworzenia miejsca dla dzieci, które mają problemy z prawidłowym rozwojem mowy, dobrą jakością słyszenia oraz problemami ruchowymi, emocjonalnymi i szkolnymi.

Mając świadomość co jest podstawą rozwoju procesów poznawczych każdego młodego człowieka, Nasi Specjaliści kierując się wiedzą, doświadczeniem i praktyką - dysponują takimi metodami i formami terapii, które w sposób odpowiedni stymulują
i kompensują deficyty rozwojowe pacjentów.

Dostosowując terapię do pacjenta, a nie pacjenta do konkretnej, tylko jednej terapii, posiadamy umiejętność rozpatrywania problemów rozwojowych w szerszym spektrum i prowadzenia diagnostyki wielokierunkowej, która w sposób rzetelny umożliwia nam dobór odpowiedniej metody terapeutycznej.

Dobra diagnoza i dobrze dobrana terapia pomaga złagodzić deficyty rozwojowe dzieci, pozwala zapanować nad ich pogłębianiem się, a także przywraca kondycję psychofizyczną i emocjonalną dziecka.

Do Centrum ELEPHANT Zaprasza:

mgr
Agnieszka Lewandowska
nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej;

posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg. Procus i Block;
terapeuta
/provaider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena