"Elephant" Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży powstało z inicjatywy nauczycieli - terapeutów, którzy przez lata swojej pracy pedagogicznej zauważyli, jak wielka jest potrzeba stworzenia miejsca dla dzieci i młodzieży, które mają problemy z prawidłowym rozwojem mowy, dobrą jakością słyszenia oraz problemami ruchowymi, emocjonalnymi i szkolnymi..

Mając świadomość co jest podstawą rozwoju procesów poznawczych każdego młodego człowieka, NASI SPECJALIŚCI
kierując się wiedzą, doświadczeniem i praktyką - dysponują takimi metodami i formami terapii, które w sposób
odpowiedni stymulują
i kompensują deficyty rozwojowe pacjentów.

Dostosowując terapię do pacjenta, a nie pacjenta do konkretnej, tylko jednej terapii, posiadamy umiejętność
rozpatrywania
problemów rozwojowych w szerszym spektrum i prowadzenia diagnostyki wielokierunkowej,
która w sposób rzetelny umożliwia nam dobór odpowiedniej metody terapeutycznej.

Dobra diagnoza i dobrze dobrana terapia pomaga złagodzić deficyty rozwojowe dzieci i młodzieży, pozwala
zapanować nad
ich pogłębianiem się, a także przywraca kondycję psychofizyczną i emocjonalną dziecka.

Do Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ZAPRASZAJĄ:

- mgr Delfina Walczyna -  nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej,  
                                         Psychomotoryki, terapeuta IAS /metody Johansen/

- mgr Agnieszka Lewandowska - dyplomowany oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej,
                                                     Psychomotoryki, terapeuta IAS /metody Johansen/, terapeuta ręki II º

 

Z Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Elephant" współpracują:
 
- logopeda

- neurologopeda

- psycholog dziecięcy

- lekarze specjaliści: neurolog i foniatra