"Elephant" Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci powstało z inicjatywy nauczycieli - terapeutów, którzy przez lata swojej pracy pedagogicznej zauważyli, jak wielka jest potrzeba stworzenia miejsca dla dzieci, które mają problemy z prawidłowym rozwojem mowy, dobrą jakością słyszenia oraz problemami ruchowymi, emocjonalnymi i szkolnymi.

Mając świadomość co jest podstawą rozwoju procesów poznawczych każdego młodego człowieka, Nasi Specjaliści kierując się wiedzą, doświadczeniem i praktyką - dysponują takimi metodami i formami terapii, które w sposób odpowiedni stymulują i kompensują deficyty rozwojowe pacjentów.

Dostosowując terapię do pacjenta, a nie pacjenta do konkretnej, tylko jednej terapii, posiadamy umiejętność rozpatrywania problemów rozwojowych w szerszym spektrum i prowadzenia diagnostyki wielokierunkowej, która w sposób rzetelny umożliwia nam dobór odpowiedniej metody terapeutycznej.


Dobra diagnoza i dobrze dobrana terapia
pomaga złagodzić deficyty rozwojowe dzieci, pozwala zapanować nad
ich pogłębianiem się, a także przywraca kondycję psychofizyczną i emocjonalną dziecka.


Do Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci Zaprasza:

 

mgr Agnieszka Lewandowska


nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej;
posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg. Procus i Block;
terapeuta
/provaider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena