Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00
baner_18.jpg

Neurologopedia - zajmuje się profilaktyką oraz kompleksowym diagnozowaniem zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

Neurologopedią zajmuje się specjalista logopeda z dodatkową specjalizacją neurologopedyczną.

Kiedy zgłosić się do neurologopedy?

 • kiedy Twoje dziecko ma problemy z jedzeniem, odmawia przyjmowania pokarmów, nie przybiera na wadze, nie toleruje określonych konsystencji;
 • kiedy Twoje dziecko nie mówi, a już powinno, nie kontaktuje się z Tobą, nie reaguje na swoje imię, nie pokazuje paluszkiem, nie wykazuje zainteresowania Twoją osobą;
 • kiedy Twoje dziecko jest z grupy ryzyka, tzn. Twoja ciąża nie przebiegała prawidłowo, dziecko jest wcześniakiem, było karmione sondą lub spędziło dużo czasu w inkubatorze;
 • kiedy Twoje dziecko ma podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu, afazję czy zespół Aspergera;
 • kiedy podejrzewasz zaburzenia neurologiczne, wady genetyczne i gdy zostały one już stwierdzone;
 • Kiedy masz wśród bliskich osobę pod udarze czy urazie mózgu;

Wskazania do konsultacji neurologopedycznej  u młodszych pacjentów:

 • opóźniony rozwój mowy;
 • brak głużenia lub gaworzenia;
 • mowa niewyraźna;
 • wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, na przykład wrodzone wodogłowie lub przepuklina oponowo-rdzeniowa;
 • zespoły genetyczne;
 • wady anatomiczne twarzoczaszki, na przykład rozszczep podniebienia;
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • nadmiernie ślinienie się;
 • nieoddychanie przez nos i utrzymywanie otwartej buzi;
 • nieprawidłowa koordynacja lub ograniczenie ruchomości warg i języka;
 • autyzm;
 • zespół Aspergera;
 • problemy z przyjmowaniem pokarmów, trudności w ssaniu piersi lub butelki;
 • afazja;

Istnieją także istotne czynniki ryzyka, które zwiększają szanse na wystąpienie zaburzeń mowy i warto odpowiednio wcześnie skonsultować je ze specjalistą. Należą do nich przedwczesne narodziny, długi czas spędzony w inkubatorze, karmienie za pomocą sondy oraz infekcja przebyta przez matkę w trakcie ciąży.

Jak przygotować się do wizyty u neurologopedy?

W przypadku młodszych pacjentów, jeśli są oni pod kontrolą lekarza specjalisty należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną i książeczkę zdrowia dziecka.
Rodzice powinni przypomnieć sobie przebieg ciąży oraz rozwoju pociechy. Istotne dla neurologopedy z pewnością będą informacje o przebiegu porodu, kiedy dziecko zaczęło siadać, raczkować, wstawać lub chodzić, w jaki sposób komunikuje się z otoczeniem, czym jest karmione i czy są jakieś pokarmy, których unika, oraz czym i w jaki sposób lubi się bawić. Jeśli w rodzinie występowały już podobne zaburzenia, to poinformowanie o tym terapeuty może być bardzo pomocne.  

Neurologopeda  a logopeda  -  różnice

Logopedia
jest bardzo szeroką dziedziną nauki, zajmującą się prawidłowym rozwojem mowy, oraz jej zaburzeniami. 
Zajmuje się przyczynami, diagnostyką, profilaktyką i terapią zaburzeń mowy. Doskonali mowę dorosłych i dzieci lub też pomaga przywrócić ją lub nauczyć jej w przypadku braku lub utraty mowy. Pomaga też osobom zdrowym, na przykład aktorom czy lektorom, którzy chcą mieć nienaganną, wyraźną wymowę.

Neurologopedia jest jednym ze specjalistycznych działów logopedii, w którym diagnozowane i leczone są zaburzenia powiązane konkretnie z uszkodzeniami lub opóźnionym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego.
Zajmuje się wyłącznie dziećmi i dorosłymi, których kłopoty z mową mają podłoże neurologiczne – np. osobom z mózgowy porażeniem dziecięcym, po udarach czy urazowych uszkodzeniach mózgu, autyzm

Ze względu na niezwykle szerokie spektrum zaburzeń, neurologopedzi specjalizują się bardzo często w określonych grupach Pacjentów.

Najczęściej spotykany podział dotyczy dzieci i dorosłych.

Wśród innych działów logopedii można wyróżnić:

 • onkologopedię— jest to dziedzina opierającą się na poprawie mowy u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi, zwłaszcza tymi dotyczącymi obszaru głowy i szyi;
 • balbutologopedię— skupiającą się na pracy z osobami jąkającym się;
 • oligofrenologopedię— dział dla specjalistów, którzy w swojej pracy chcą wspierać mowę u osób z niepełnosprawnością umysłową;
 • surdologopedię— specjalizującą się w pomocy osobom cierpiącym na niedosłuch.