Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00
baner_18.jpg

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen /IAS/ dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
Twórcą tej metody jest duński psycholog i nauczyciel  dr Kjeld Johansen. Metoda stosowana w 16  krajach na świecie, między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Francji, Austrii i USA.

Indywidualna stymulacja słuchu skutecznie pomaga:
- małym dzieciom /od 3 r. ż./ z opóźnionym rozwojem mowy, niepokojem emocjonalnym,
- dzieciom starszym:
• z dysleksją,
• z ADHD,
• z zaburzeniami koncentracji,
• z zaburzeniami  uwagi słuchowej,
• z zaburzeniami percepcji słuchowej,
• z porażeniem mózgowym,
- osobom, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
- osobom z afazją powylewową ( poważne zaburzenia mowy po udarze mózgu),
- osobom z szumami usznymi,
- osobom z autyzmem.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym badaniem dotyczącym skuteczności terapii JIAS

Uważa się, że co najmniej  połowa dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zaburzeniami koncentracji uwagi i zachowania ma poważne problemy z prawidłowym słyszeniem i przetwarzaniem bodźców dźwiękowych przez drogi i ośrodki słuchowe w mózgu.

Problemy  z prawidłowym  różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego - przekładają się w konsekwencji na:
- trudności w rozwoju mowy,
- trudności w uczeniu się,
- trudności z koncentracją uwagi,
- trudności w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

W  wielu przypadkach trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, w czytaniu i pisaniu oraz w zaburzeniach zachowania !
Wśród przyczyn, które mają wpływ na pojawienie się problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym należy wymienić:
•  częste zapalenia ucha środkowego,
•  częste sączkowanie uszu,
•  genetyczne dyspozycje np. dysleksja,
•  wcześniactwo,
•  niedotlenienie w czasie porodu.

Z wielu metod terapeutycznych, metoda Johansena wyróżnia się tym, że po przeprowadzeniu serii testów diagnostycznych, które pozwalają określić problemy słuchowe pacjenta, tworzony jest indywidualny, dostosowany do jego potrzeb program stymulacji słuchowej, który daje z reguły lepsze efekty niż stosowanie standardowej terapii proponowanej przez inne metody.

Polega on na słuchaniu przez słuchawki od 10 do 15 minut dziennie, specjalnego programu dźwiękowego w formie ciekawych utworów muzycznych nagranych indywidualnie dla pacjenta na płycie CD lub w innym formacie cyfrowym.
Postępy terapii są kontrolowane co 4, 6 do 10 tygodni. Za każdym razem, po kolejnych testach pacjent otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną płytę. Cały program stymulacji trwa od 6 miesięcy do 1,5 roku, w zależności od postępów i rzetelności stosowania terapii. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest możliwość prowadzenia jej w domu, bez konieczności dojeżdżania do terapeuty. Dzięki temu jest ona dostępna dla osób mieszkających dalej od miast, jak również znacznie tańsza w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi.

ZAPAMIĘTAJ !

Terapia słuchowa poprawia:
•  zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
•  czytanie,
•  rozumienie mowy,
•  artykulację,
•  komunikację,
•  samoocenę,
•  harmonizuje  napięcie mięśniowe co wpływa na  postawę ciała,
•  utrzymanie równowagi,
•  koordynację ruchów,
•  motorykę,
•  wycisza emocje,
•  łagodzi depresje,
•  ułatwia naukę języków obcych.