Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen /IAS/
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. 


Twórcą tej metody jest duński psycholog i nauczyciel  dr Kjeld Johansen. Metoda stosowana
w 16  krajach na świecie, między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Francji,
Austrii i USA.

Indywidualna stymulacja słuchu skutecznie pomaga:
- małym dzieciom /od 3 r. ż./ z opóźnionym rozwojem mowy, niepokojem emocjonalnym,
- dzieciom starszym:
• z dysleksją,
• z ADHD,
• z zaburzeniami koncentracji,
• z zaburzeniami  uwagi słuchowej,
• z zaburzeniami percepcji słuchowej,
• z porażeniem mózgowym,
- osobom, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
- osobom z afazją powylewową ( poważne zaburzenia mowy po udarze mózgu),
- osobom z szumami usznymi,
- osobom z autyzmem.

Uważa się, że co najmniej  połowa dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zaburzeniami
koncentracji uwagi i zachowania ma poważne problemy z prawidłowym słyszeniem
i przetwarzaniem bodźców dźwiękowych przez drogi i ośrodki słuchowe w mózgu.

Problemy  z prawidłowym  różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych,
tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego - przekładają się w konsekwencji na:

- trudności w rozwoju mowy,
- trudności w uczeniu się,
- trudności z koncentracją uwagi,
- trudności w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

W  wielu przypadkach trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, w czytaniu
i pisaniu oraz w zaburzeniach zachowania !

Wśród przyczyn, które mają wpływ na pojawienie się problemów z centralnym przetwarzaniem
słuchowym należy wymienić:

•  częste zapalenia ucha środkowego,
•  częste sączkowanie uszu,
•  genetyczne dyspozycje np. dysleksja,
•  wcześniactwo,
•  niedotlenienie w czasie porodu. 

Z wielu metod terapeutycznych, metoda Johansena wyróżnia się tym, że po przeprowadzeniu serii testów
diagnostycznych, które pozwalają określić problemy słuchowe pacjenta, tworzony jest
indywidualny,
dostosowany do jego potrzeb program stymulacji słuchowej, który daje z reguły lepsze efekty
niż
stosowanie standardowej terapii proponowanej przez inne metody.

Polega on na słuchaniu przez słuchawki od 10 do 15 minut dziennie, specjalnego programu dźwiękowego
w formie
ciekawych utworów muzycznych nagranych indywidualnie dla pacjenta na płycie CD.

Postępy terapii są kontrolowane co 4, 6 do 10 tygodni. Za każdym razem, po kolejnych testach pacjent
otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną płytę.
Cały program stymulacji trwa od 6 miesięcy do
1,5 roku, w zależności od postępów i rzetelności stosowania terapii.
Terapia kończy się powoli poprzez
zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest możliwość prowadzenia jej w domu,
bez konieczności dojeżdżania do terapeuty. Dzięki temu jest ona dostępna dla osób mieszkających dalej od
miast, jak również znacznie tańsza w porównaniu
z innymi terapiami słuchowymi.


ZAPAMIĘTAJ !

Terapia słuchowa poprawia:

•  zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
•  czytanie,
•  rozumienie mowy,
•  artykulację,
•  komunikację,
•  samoocenę,
•  harmonizuje  napięcie mięśniowe co wpływa na  postawę ciała,
•  utrzymanie równowagi,
•  koordynację ruchów,
•  motorykę,
•  wycisza emocje,
•  łagodzi depresje,
•  ułatwia naukę języków obcych.