Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00
baner_18.jpg

 

Jeśli jesteś rodzicem, logopedę warto odwiedzić, gdy:

- mowa Twojego dziecka wyraźnie odstaje od mowy jego rówieśników,
- twoje dziecko mówi mało lub wcale,
- twoje dziecko mówi niewyraźnie, a jego komunikaty są niezrozumiałe dla otoczenia,
- twoje dziecko zacina się lub dubluje głoski, sylaby czy słowa,
- twoje dziecko ma zaburzone funkcje pokarmowe – nie potrafi odgryzać, gryźć, żuć i pić z otwartego kubka, połykać,
- twoje dziecko nawykowo oddycha buzią, ślini się,
- twoje dziecko podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby.

Inne rekomendacje do Terapii Logopedycznej:

- trudność w zrozumieniu mowy dziecka przez otoczenie (rówieśników, dorosłych, rodziców),
- odrzucenie przez dzieci ze względu na brak komunikacji lub brak zrozumienia,
- dziecko wydaje się młodsze, niż jest w rzeczywistości ze względu na nieprawidłową artykulację     głosek,
- dziecko posiada ubogi zakres słownictwa,
- dziecko nie rozumie poleceń słownych, poleceń samodzielnie czytanych (dzieci w wieku szkolnym),
- u dziecka zostały zdiagnozowane zaburzenia mające wpływ na jakość mowy,
- brak płynności mówienia, mowa jest jednostajna lub monotonna,
- dziecko ma trudności ze zrozumieniem budowy struktury zdania, myli pojęcia,
- dziecko ma nieprawidłowe napięcie w obrębie mięśni artykulacyjnych.

Pamiętaj !

Im wcześniej pojawisz się ze swoim dzieckiem u terapeuty, tym efektywniej będzie można poprowadzić terapię.
Nie czekaj, myśląc, że nic nie da się zrobić  lub, że dziecko z tego wyrośnie!

Oferta gabinetu:

W naszym gabinecie diagnozujemy pacjenta całościowo. Komunikacje z otoczeniem wiążemy z rozwojem fizycznym i emocjonalnym.
Ściśle współpracujemy z Rodzicami w zakresie terapii logopedycznej oraz innych terapii współtowarzyszących.
Wspieramy potrzebną w dzisiejszych czasach motywację dziecka.

  1. Diagnoza

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:

- obserwacja dziecka w celu rozpoznania możliwości komunikacyjnych,
- wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka),
- badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta,
- Badanie mowy – sprawności artykulacyjnej,
- badanie funkcji połykania,
- badanie funkcji oddychania,
- badanie słuchu fonematycznego,

Zalecenia do zbadania centralnego przetwarzania słuchowego CAPD.
Po przeprowadzonych badaniach ustalamy terminy zajęć oraz zalecenia do pracy w domu.

  1. Terapia

Usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju np:

- seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
- reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r,
- kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k,
- gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g,
- betacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski b,
- mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t,
- lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l,
- nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).

U dzieci od 5 roku życia można sprawdzić centralne przetwarzanie słuchowe - jakość słyszenia i odbioru informacji słownych CAPD, które może mieć wpływ m.in. na nieprawidłową artykulację głosek. Patrz na NASZEJ STRONIE Trening Słuchowy Johansena!