Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00

 Jeśli jesteś rodzicem, logopedę warto odwiedzić, gdy:

 • mowa Twojego dziecka wyraźnie odstaje od mowy jego rówieśników,
 • Twoje dziecko mówi mało lub wcale,
 • Twoje dziecko mówi niewyraźnie, a jego komunikaty są niezrozumiałe dla otoczenia,
 • Twoje dziecko zacina się lub dubluje głoski, sylaby czy słowa,
 • Twoje dziecko ma zaburzone funkcje pokarmowe – nie potrafi odgryzać, gryźć, żuć,
  i pić z otwartego kubka, połykać,
 • Twoje dziecko nawykowo oddycha buzią, ślini się,
 • Twoje dziecko podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby.

 

 

INNE REKOMENDACJE DO TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:
- trudność w zrozumieniu mowy dziecka przez otoczenie (rówieśników, dorosłych, rodziców),
- odrzucenie przez dzieci ze względu na brak komunikacji lub brak zrozumienia,
- dziecko wydaje się młodsze, niż jest w rzeczywistości ze względu na nieprawidłową artykulację głosek,
- dziecko posiada ubogi zakres słownictwa,
- dziecko nie rozumie poleceń słownych, poleceń samodzielnie czytanych (dzieci w wieku szkolnym),
- u dziecka zostały zdiagnozowane zaburzenia mające wpływ na jakość mowy,
- brak płynności mówienia, mowa jest jednostajna lub monotonna,
- dziecko ma trudności ze zrozumieniem budowy struktury zdania, myli pojęcia,
- dziecko ma nieprawidłowe napięcie w obrębie mięśni artykulacyjnych.

Pamiętaj !
Im wcześniej pojawisz się ze swoim dzieckiem u terapeuty, tym efektywniej będzie można poprowadzić terapię.

Nie czekaj, myśląc, że nic nie da się zrobić  lub, że dziecko z tego wyrośnie!


Oferta gabinetu:

W naszym gabinecie diagnozujemy pacjenta całościowo. Komunikacje z otoczeniem wiążemy z rozwojem fizycznym i emocjonalnym. 
Ściśle współpracujemy z Rodzicami w zakresie terapii logopedycznej oraz innych terapii współtowarzyszących.
Wspieramy potrzebną w dzisiejszych czasach motywację dziecka. 

 

I.   Diagnoza

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:

 1. Obserwacja dziecka w celu rozpoznania możliwości komunikacyjnych,
 2. Wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka),
 3. Badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta,
 4. Badanie mowy – sprawności artykulacyjnej,
 5. Badanie funkcji połykania,
 6. Badanie funkcji oddychania,
 7. Badanie słuchu fonematycznego,
 8. Zalecenia do zbadania centralnego przetwarzania słuchowego CAPD.

Po przeprowadzonych badaniach ustalamy terminy zajęć oraz zalecenia do pracy w domu.

II.   Terapia

Usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju np:

-  seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,

- reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r,

- kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k,

- gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g,

- betacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski b,

- mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek
  dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t,

- lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l,

- nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski
  nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).

U dzieci od 5 roku życia można sprawdzić centralne przetwarzanie słuchowe - jakość słyszenia i odbioru informacji słownych CAPD, które może mieć wpływ m.in. na nieprawidłową artykulację głosek. Patrz na NASZEJ STRONIE Trening Słuchowy Johansena!