Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00

JESTEŚMY JUŻ Z WAMI 12 LAT

DAJ SZANSE DZIECKU DO BYCIA NAJLEPSZYM!
Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z mową, z koncentracją uwagi, nadpobudliwością ruchową, zachowaniem, jest niezborne ruchowo, a na co dzień przejawia problemy związane z nauką w szkole, 
POTRZEBUJE WSPARCIA!
Najlepsi specjaliści z naszego Centrum ELEPHANT pomogą Wam rozpoznać problem i wskażą terapię dostosowaną do potrzeb dziecka! W naszym Centrum uzyskacie wsparcie NAJLEPSZYCH pedagogów, oligofrenopedagogów, terapeutów, provaiderów treningów słuchowych i logopedów. Integracja sensoryczna, psychomotoryka, trening słuchowy JAS /Johansena/- to  najnowocześniejsze metody  terapeutyczne, które w połączeniu z Naszą wiedzą psychologiczną i pedagogiczną dają  szanse  każdemu  dziecku  do  bycia  NAJLEPSZYM.

Zapoznaj się na naszej stronie z metodami Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz terapiami mającymi na celu doskonalenie mowy, możliwości słuchowych, ruchowych i intelektualnych u dzieci.
Pomagamy również dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, chorobami genetycznymi, mpdz, ADHD, ADD oraz innymi zdiagnozowanymi jako niepełnosprawność sprzężona.