Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców
jak i dostarczenie wrażeń dotykowych, poznawania dzięki nim różnych kształtów czy rozróżniania struktur
materiałów. Są to ćwiczenia i zabawy mające na celu rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność
chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi.
W późniejszym etapie obejmują też naukę pisania.

Rozwój małej motoryki zawiera się w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega
równolegle do całościowego rozwoju dziecka.

Termin ten odnosi się głównie do czynności związanych z użyciem palców i dłoni, a także koordynacji
tych czynności przy pomocy wzroku.


Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trakcie doskonalenia motoryki małej są:

 • kontrolowane ruchy rąk i palców
 • chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy
 • manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania
 • skoordynowane używanie obu rąk


Objawami zakłóceń małej motoryki są:

 • opóźnienia rozwoju praksji /rozwoju ruchowego/
 • mała wyćwiczalność w zakresie ruchów drobnych /brak precyzji ruchów/, związana
  z nadmiernym lub za małym napięciem mięśni
 • brak koordynacji ruchów palców, dłoni i przedramienia
 • zakłócenia koordynacji wzrokowo – ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą
  wzroku /niski poziom graficzny oraz trudności w innych zadaniach plastycznych/
 • szybkość ruchów rąk niedostosowana do zadania
 • niechętne podejmowanie czynności manualnych

 

Podczas obserwacji zaburzeń małej motoryki terapeuta bierze pod uwagę:

 • ogólny obraz dziecka
 • wzorce postawy i ruchu
 • funkcje kończyn górnych
 • sprawność dłoni /manipulacja
 • umiejętności grafomotoryczne