Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców
jak i dostarczenie wrażeń dotykowych, poznawania dzięki nim różnych kształtów czy rozróżniania struktur
materiałów. Są to ćwiczenia i zabawy mające na celu rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność
chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. W późniejszym etapie obejmują też naukę pisania.


Rozwój małej motoryki zawiera się w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega
równolegle do całościowego rozwoju dziecka.

Termin ten odnosi się głównie do czynności związanych z użyciem palców i dłoni, a także koordynacji
tych czynności przy pomocy wzroku.


Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trakcie doskonalenia motoryki małej są:

 • kontrolowane ruchy rąk i palców,
 • chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy,
 • manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania,
 • skoordynowane używanie obu rąk.


Objawami zakłóceń małej motoryki są:

 • opóźnienia rozwoju praksji /rozwoju ruchowego/,
 • mała wyćwiczalność w zakresie ruchów drobnych /brak precyzji ruchów/, związana,
  z nadmiernym lub za małym napięciem mięśni,
 • brak koordynacji ruchów palców, dłoni i przedramienia,
 • zakłócenia koordynacji wzrokowo – ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą,
  wzroku /niski poziom graficzny oraz trudności w innych zadaniach plastycznych/,
 • szybkość ruchów rąk niedostosowana do zadania,
 • niechętne podejmowanie czynności manualnych,

 

Podczas obserwacji zaburzeń małej motoryki terapeuta bierze pod uwagę:

 • ogólny obraz dziecka,
 • wzorce postawy i ruchu,
 • funkcje kończyn górnych,
 • sprawność dłoni /manipulacja,
 • umiejętności grafomotoryczne.