Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00
baner_18.jpg

 SKONSULTUJ SIĘ Z TERAPEUTĄ !
 Jeśli Twoje dziecko:
  - ma problemy ze snem /na każdym etapie rozwoju/,
  - jest rozdrażnione, wymaga ciągłej uwagi,
  - zbyt często biega, podskakuje, kręci się bez przyczyny,
  - nie słyszy co do niego mówisz,
  - nie reaguje na polecenia,
  - ma kłopoty z porządkowaniem własnej przestrzeni,
  - ma trudności z jazdą na rowerze oraz innymi formami ruchu,
  - ma trudności z różnicowaniem stron prawo i lewo,
  - ma trudności z adekwatną reakcją na werbalne, szybkie komendy,
  - ma problemy fizjologiczne,
  - ma problemy szkolne /z czytaniem, pisaniem, liczeniem, rysowaniem/,
  - ma problemy z koncentracją uwagi i zachowaniem,
  - ma kłopoty z mową, zapamiętywaniem, uwagą słuchową,
  - ma problemy z niezgrabnością ruchową,
  - ma problemy z nauką języków obcych,
   - „dziwacznie” się zachowuje …itp.

NIE CZ
EKAJ! zwróć się do naszych doświadczonych specjalistów !

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci są najczęstszą przyczyną zaburzeń diagnozowanych jako dysharmonia rozwojowa lub jako łagodne objawy neurologiczne, które mają swoje ujście w codziennym unkcjonowaniu dzieci w domu, przedszkolu i w szkole.

Objawami,
które najczęściej potwierdzają takie zaburzenia są:
- nadpobudliwość psychoruchowa, nie zawsze diagnozowana jako ADHD,
- zaburzenia koncentracji uwagi,
- zaburzenia w odbiorze bodźców słuchowych, dotykowych, węchowych, a nawet smakowych,
- kłopoty z prawidłowym rozwojem mowy,
- kłopoty w szkole związane z czytaniem, pisaniem, liczeniem,
- kłopoty związane z zapamiętywaniem prostych informacji,
- szybka męczliwość podczas prac dydaktycznych związanych z odrabianiem lekcji, rysowaniem, itp.
- niezgrabność ruchowa,
- problemy natury emocjonalnej,
- inne, które niepokoją Ciebie lub Twoje otoczenie i odbiegają od standardowych zachowań innych dzieci


W ELEPHANT czeka na Ciebie szeroka, profesjonalna diagnostyka w zakresie różnych problemów dzieci i młodzieży.

Pomagamy również dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami genetycznymi, autyzmem, ADD, ADHD, zespół Aspergera i inne…