Integration of Sensory  /SI/– Integracja Sensoryczna , określa współpracę wszystkich zmysłów człowieka  
w zakresie  odbioru wrażeń płynących ze środowiska zewnętrznego jak i własnego ciała. Sygnały odebrane
ze zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku oraz poczucia ruchu ciała w przestrzeni są skrupulatnie
rejestrowane, rozpoznawane, segregowane i lokalizowane w mózgu w taki sposób, by każdy z nas mógł na
nie odpowiedzieć adekwatną reakcją, np. dotykając gorącego garnka automatycznie cofamy rękę.

SI jest więc taką formą organizacji wrażeń, by mogła być ona użyta w działaniu celowym.

Zaburzenia integracji sensorycznej pojawiają się, jeżeli powstają zakłócenia w linii odbioru bodźców już w pozycji
wejściowej - wówczas przekazywane dalej do odpowiednich struktur układu nerwowego są w błędnej konfiguracji, 
co w rezultacie daje efekt dysfunkcji w zakresie funkcjonowania człowieka na co dzień.

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci są najczęstszą przyczyną zaburzeń diagnozowanych jako
dysharmonia rozwojowa lub jako łagodne objawy neurologiczne
, które mają swoje ujście w codziennym
funkcjonowaniu dzieci w domu, przedszkolu i w szkole.

Objawami,
które najczęściej potwierdzają takie zaburzenia są:
- nadpobudliwość psychoruchowa, nie zawsze diagnozowana jako ADHD,
- zaburzenia koncentracji uwagi,
- zaburzenia w odbiorze bodźców słuchowych, dotykowych, węchowych, a nawet smakowych,
- kłopoty z prawidłowym rozwojem mowy,
- kłopoty w szkole związane z czytaniem, pisaniem, liczeniem,
- kłopoty związane z zapamiętywaniem prostych informacji,
- szybka męczliwość podczas prac dydaktycznych związanych z odrabianiem lekcji, rysowaniem, itp.
- niezgrabność ruchowa,
- problemy natury emocjonalnej,
- inne, które niepokoją Ciebie lub Twoje otoczenie i odbiegają od standardowych zachowań innych dzieci

Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem, nauczycielem i zauważysz u dziecka poniższe problemy 
SKONSULTUJ SIĘ Z TERAPEUTĄ !
 
Jeśli Twoje dziecko:

- ma problemy ze snem /na każdym etapie rozwoju/,
- jest rozdrażnione, wymaga ciągłej uwagi,
- zbyt często biega, podskakuje, kręci się bez przyczyny,
- nie słyszy co do niego mówisz, nie reaguje na polecenia,
- ma kłopoty z porządkowaniem własnej przestrzeni,
- ma trudności z jazdą na rowerze oraz innymi formami ruchu,
- ma trudności z różnicowaniem stron prawo i lewo,
- ma trudności z adekwatną reakcją na werbalne, szybkie komendy,
- ma problemy fizjologiczne,
- ma problemy szkolne /z czytaniem, pisaniem, liczeniem, rysowaniem/,
- ma problemy z koncentracją uwagi i zachowaniem,
- ma kłopoty z mową, zapamiętywaniem, uwagą słuchową,
- ma problemy z niezgrabnością ruchową,
- ma problemy z nauką języków obcych,
- „dziwacznie” się zachowuje …itp.

NIE CZEKAJ!

Zwróć się do doświadczonych terapeutów !

Szeroka, profesjonalna diagnostyka w zakresie różnych problemów dzieci i młodzieży.

Pomagamy również dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami
genetycznymi, autyzmem, ADD, ADHD,
zespół Aspergera i inne…