Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00
baner_18.jpg

Zajęcia profilaktyczne o charakterze terapeutyczno-pedagogicznym są skierowane do wszystkich dzieci, które rozpoczynają zajęcia w przedszkolach i w szkole.

Zajęcia obejmują:
- ćwiczenia słuchowe,
- ruchowe i pedagogiczne,
które mają za zadanie przygotować przyszłych pierwszoklasistów do pełnienia roli ucznia bez stresu, wpłynąć na jego rozwój psychofizyczny, emocjonalny i stworzyć bazę niezbędną do rozwoju intelektualnego człowieka.

Propozycje działań terapeutycznych dotyczą u dzieci:
- sprawdzenia jakości słyszenia
Dobra jakość słyszenia przekłada się na prawidłowy rozwój mowy u dzieci, rozwój słuchu fonematycznego, a w rezultacie na umiejętność analizy i syntezy słuchowej, która jest niezbędna do nauki pisania i czytania
- sprawdzenia możliwości ruchowych - Ruch jest drzwiami do intelektu - /Dannison/

Świadomość ciała u dzieci jest podstawą ich wszechstronnego rozwoju.
Dojrzałość lateralizacji /umiejętność różnicowania stron prawo-lewo/, znajomość schematu ciała, orientacja w przestrzeni - to czynniki decydujące o umiejętnościach dzieci w zakresie przetwarzania i zapamiętywania wiedzy, a także decydujące o ich zdolnościach związanych z logicznym i analitycznym myśleniem, które to wspólnie przekładają się na przyswajanie w szkole wiedzy z zakresu nauk ścisłych.
Reakcje posturalne, na które z kolei składa się napięcie mięśni, równowaga centralna ciała, stabilizacja barków i tułowia, niepewność grawitacyjna -  decydują o zdolnościach dziecka w zakresie funkcji motorycznych.
Koordynacja ruchowa, wzrokowo- ruchowa, planowanie ruchu czy precyzyjne ruchy dłoni potrzebne są między innymi do stworzenia dobrej jakości pisma, rysunków, a także do codziennego funkcjonowania dziecka w zakresie posługiwania się sztućcami, ubierania się, rozbierania czy wiązania sznurowadeł.

Jeżeli zauważysz u dziecka problemy związane:
- ze snem,
- z rozwojem funkcji mowy,
- z trudnościami w zakresie prawidłowej reakcji na prośby czy polecenia, /dziecko rozumie co się do niego mówi, ale nie reaguje na polecenia lub jego reakcja jest odroczona/,
- z zachowaniem /chaotyczna zabawa, nieadekwatne reakcje w nowych sytuacjach, np. w sklepie, restauracji, u lekarza itp,/,
- z nadpobudliwością ruchową /bieganie, skakanie, nieumiejętność stania w miejscu/,
- z koncentracją uwagi /brak możliwości skupiania się na zadaniu i doprowadzeniu go do końca, męczliwość, odmawianie realizacji ćwiczeń/,
- z pisaniem /dysgrafia/,
- z czytaniem i poprawnym pisaniem, z czytaniem ze zrozumieniem /dysleksja/,
- z liczeniem, rozwiązywaniem zadań tekstowych,
- z logicznym i analitycznym myśleniem,
- z przetwarzaniem i zapamiętywaniem wiedzy dobranej adekwatnie do wieku,
- z nawiązywaniem kontaktów z grupą rówieśniczą,
- z utrzymywaniem poprawnych relacji z otoczeniem,
- kiedy zauważysz inne problemy, które niepokoją Ciebie, opiekunów i nauczycieli,

NIE CZEKAJ!

ZWRÓĆ SIĘ DO DOŚWIADCZONYCH TERAPEUTÓW, KTÓRZY POMOGĄ ROZPOZNAĆ PROBLEM I NA PODSTAWIE SPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY DOBIORĄ TERAPIĘ DO POTRZEB TWOJEGO DZIECKA!

Na zajęcia profilaktyczne grupowe i indywidualne zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 12 lat.