Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00
baner_18.jpg

Nasi Terapeuci

Nasz zespół jest wysokospecjalistyczną kadrą, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w prywatnych i państwowych placówkach oświatowych. Wiedza i praktyka pozwoliły nam stworzyć miejsce, gdzie każde dziecko będzie miało poczucie bezpieczeństwa, a rodzice - dobrze przebiegającej terapii.

mgr Maria Szymańska
- nauczyciel dyplomowany, nauczyciel oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta Integracji Sensorycznej - pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;
Ponad 30 lat pracy zawodowej i praktyki w pracy z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji i deficytów;

mgr Agnieszka Lewandowska
- nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej; posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg. Procus i Block; terapeuta /provaider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena;
Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania i programowania terapii zaburzeń integracji sensorycznej dzieci w wieku od 12 m.ż. do 4 lat z wykorzystaniem systemu KATIS.
21 – letnia praktyka w pracy z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji i deficytów;

mgr Joanna Zajkowska
- pedagog, terapeuta. Ukończone studia na kierunkach pedagogiki społeczno-opiekuńczej w Wyższej Szkole Pedagogiki oraz  pedagogiki pracy socjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Terapeutka Integracji Sensorycznej posiadająca pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej.  Terapeuta Integracji Bilateralnej - program szkolny, posiadająca uprawnienia do wykonywania badań przesiewowych z integracji bilateralnej.
21 lat pracy zawodowej;

mgr Ewelina Przybylska
- nauczyciel mianowany, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor gimnastyki korekcyjnej. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku pedagogicznym, o specjalności wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią. Posiada pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.  Dysponuje kwalifikacjami w zakresie prowadzenia terapii ręki. 
14 lat praktyki nauczycielskiej w pracy z dziećmi. 

mgr Agnieszka Zientara
– magister fizjoterapii, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Terapeutka Integracji Sensorycznej posiadająca pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej. Terapeuta Integracji Bilateralnej - program szkolny, posiadająca uprawnienia do wykonywania badań przesiewowych z integracji bilateralnej.
Ponadto ukończone kursy i szkolenia o tematyce wspomagania rozwoju dzieci w tym m.in.: szkolenie z zaburzeń napięcia mięśniowego u młodszych dzieci, szkolenie z zakresu zapobiegania i radzenia sobie z agresją i złością u dzieci szkolnych. Wdrożone procedury awansu zawodowego na poziomie nauczyciela mianowanego.
13-letnia praktyka nauczycielska w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych;

mgr. Magdalena Mrozowska
- neurologopeda, logopeda, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Kolegium Nauczycielskiego oraz studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w instytucjach przedszkolnych, pracę indywidualną z pacjentem oraz w fundacjach. Ukończone liczne kursy, szkolenia, konferencje.
13 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;

 mgr Weronika Damps
- pedagog, terapeuta pedagogiczny. Studia ukończone na Uniwersytecie Gdańskim(I stopnia) oraz na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (II stopnia). Obecnie w trakcie studiów podyplomowych "Edukacja i rehabilitacja osób  z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz  zespołem Aspergera". Terapeuta integracji sensorycznej - posiada pełne kwalifikacje do przeprowadzenia diagnozy oraz terapii, zdobyte na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej. Dodatkowe szkolenia: terapia ręki, bajkoterapia. Wdrożone procedury awansu zawodowego na poziomie nauczyciela mianowanego.
8-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych;

mgr Ewelina Babińska
– terapeuta integracji sensorycznej, prywatnie mama trójki dzieci, w tym dwójki dzieci z autyzmem atypowym. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego ze specjalizacją w zakresie administracji publicznej. Ukończone studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej.
Licencjonowana terapeutka Integracji Sensorycznej z pełnymi kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
Praktyka i umiejętności nabywane w Fundacji KOKONOVO i CENTRUM ELEPHANT.
7 letnie doświadczenie z własnymi dziećmi o specyficznych potrzebach  edukacyjnych i terapeutycznych;

mgr Sylwia Skalska
-  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z gimnastyką korekcyjną, terapeuta integracji sensorycznej, posiada pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia integracji sensorycznej; Dysponuje kwalifikacjami do prowadzenia terapii ręki. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia pedagogiczna". 
7- letnia praktyka w pracy z dziećmi;