mgr Ewa Dębowska
– terapeuta pedagogiczny; terapeuta zajęciowy; terapeuta Integracji Sensorycznej – pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej; provaider metody słuchowej Johansena; terapeuta dysleksji metodą Warnkego;  
10 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;


mgr Eliza Floras – nauczyciel mianowany zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną;  logopeda; glottodydaktyk;  terapeuta Integracji Sensorycznej – pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;
16 letnia praktyka w pracy z dziećmi;


mgr Maria Szymańska – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta Integracji Sensorycznej - pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;
30 lat pracy zawodowej i praktyki w pracy z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji;


mgr Emilia Potucha – nauczyciel mianowany; pedagog resocjalizacji;  nauczyciel wychowania przedszkolnego z terapią zaburzeń rozwojowych;  glottodydaktyk;  terapeuta Integracji Sensorycznej -  pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej z terapią ręki;  14 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;

mgr  Joanna Szczęk – oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, wychowawca przedszkolny; terapeuta Integracji Sensorycznej - pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej z terapią ręki; terapeuta dysleksji metodą Warnkego;  10 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;