mgr Agnieszka Lewandowska nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej; posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg. Procus i Block;
terapeuta 
/provaider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena
20 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;


mgr Ewa Dębowska
– terapeuta pedagogiczny; terapeuta zajęciowy; terapeuta Integracji Sensorycznej – pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej; provaider metody słuchowej Johansena; terapeuta dysleksji metodą Warnkego;  
10 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;


mgr Maria Szymańska – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta Integracji Sensorycznej - pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;
30 lat pracy zawodowej i praktyki w pracy z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji;


mgr Emilia Potucha – nauczyciel mianowany; pedagog resocjalizacji;  nauczyciel wychowania przedszkolnego z terapią zaburzeń rozwojowych;  glottodydaktyk;  terapeuta Integracji Sensorycznej -  pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej z terapią ręki;  
14 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;


mgr  Joanna Szczęk – oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, wychowawca przedszkolny; terapeuta Integracji Sensorycznej - pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej z terapią ręki; terapeuta dysleksji metodą Warnkego;
10 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;

mgr Renata Łutczyk - psycholog rodzinny, terapeuta integracji sensorycznej, posiada pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia integracji sensorycznej. 
17 lat aktywności zawodowej, w tym praca z dziećmi;

 mgr Olga Gąsiorzewska - logopeda ogólny i kliniczny; terapeuta wspomagający dzieci z trudnościami w komunikacji językowej oraz w mowie. Doświadczenie w pracy w szkole, przedszkolu i w poradni psychologiczno - pedagogicznej; praca z dziećmi z dyslalią, spektrum autyzmu i opóźnionym rozwojem mowy. Pełne kwalifikacje do prowadzenia badań przesiewowych oraz prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej. 
5 - letnia praktyka w pracy z dziećmi;