mgr Maria Szymańska - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta Integracji Sensorycznej - pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;
30 lat pracy zawodowej i praktyki w pracy z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji i deficytów;


mgr Agnieszka Lewandowska
 - nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej; posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg. Procus i Block; 
terapeuta /provaider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena; 
20 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;

 

mgr Renata Łutczyk - psycholog rodzinny, terapeuta integracji sensorycznej, posiada pełne kwalifikacje do diagnozowania,
planowania i prowadzenia integracji sensorycznej; 
17 lat aktywności zawodowej, w tym praca z dziećmi;

 

mgr Monika Strzecha - fizjoterapeuta, studia ukończone na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej. 
Dodatkowe szkolenia i uprawnienia: Kinesiology Taping, Funkcjonalna Terapia Manualna wg. Mulligana (moduł I i II);
PNF basic, PNF w skoliozach oraz FITS - terapia skolioz i wad postawy;
10 lat pracy zawodowej i praktyki z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji i deficytów; 


mgr Ewa Dębowska - 
terapeuta pedagogiczny; terapeuta zajęciowy; terapeuta Integracji Sensorycznej – pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej; provaider metody słuchowej Johansena; terapeuta dysleksji metodą Warnkego;  
10 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;


mgr. Magdalena Mrozowska  -  logopeda, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę indywidualną z pacjentem
oraz w fundacjach. Ukończone liczne kursy, szkolenia, konferencje. Obecnie w trakcie studiów z terapii zajęciowej i neurologopedii. 
10 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;


mgr Sylwia Skalska  -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z gimnastyką korekcyjną, terapeuta integracji sensorycznej, posiada pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia integracji sensorycznej;
6- letnia praktyka w pracy z dziećmi;


mgr Justyna Szymańska  - 
nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

Doświadczenie zdobyła m.in. podczas licznych praktyk w „Fundacji Kokonovo”, wspomagała pracę uczniów w szkole podstawowej
z oddziałami integracyjnymi oraz pracowała w Centrum Integracji Sensorycznej.
Obecnie prowadzi zajęcia terapeutyczne wczesnego wspomagania rozwoju 
w poradni psychologiczno – pedagogicznej, między innymi dla dziećmi ze spektrum autyzmu; 5-  letnia praktyka w pracy z dziećmi;

mgr Paulina Wypych - fizjoterapeuta, , terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
Doświadczenie zdobyła m.in. podczas licznych praktyk w „Fundacji Kokonovo” oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadząc zajęcia terapeutyczne wczesnego wspomagania rozwoju między innymi dla dziećmi ze spektrum autyzmu;
5-  letnia praktyka w pracy z dziećmi;