Józefosław ul. Urocza 14 508 321 328 agnieszkalew@op.pl Pon-Pt : 8:00 - 19:00

Nasi Terapeuci

Nasz zespół jest wysokospecjalistyczną kadrą, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w prywatnych i państwowych placówkach oświatowych. Wiedza i praktyka pozwoliły nam stworzyć miejsce, gdzie każde dziecko będzie miało poczucie bezpieczeństwa, a rodzice - dobrze przebiegającej terapii.

mgr Maria Szymańska
- nauczyciel dyplomowany, nauczyciel oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta Integracji Sensorycznej - pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;
30 lat pracy zawodowej i praktyki w pracy z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji i deficytów;

mgr Agnieszka Lewandowska 
-
 nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej; posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg. Procus i Block; terapeuta /provaider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena; 
20 – letnia praktyka w pracy z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji i deficytów;

mgr Joanna Zajkowska
- pedagog, terapeuta.
Ukończone studia na kierunkach pedagogiki społeczno-opiekuńczej w Wyższej Szkole Pedagogiki oraz  pedagogiki pracy socjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Terapeutka Integracji Sensorycznej posiadająca pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej.  Terapeuta Integracji Bilateralnej - program szkolny, posiadająca uprawnienia do wykonywania badań przesiewowych z integracji bilateralnej.
20 lat pracy zawodowej;

mgr Aneta Sołowińska
- nauczyciel mianowany, pedagog - nauczyciel edukacji elementarnej, terapeuta.
Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Terapeutka Integracji Sensorycznej z pełnymi kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończone liczne kursy, szkolenia, konferencje.
17 lat pracy z dziećmi o różnym stopniu deficytów i potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych;

mgr Agnieszka Zientara
– magister fizjoterapii, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Terapeutka Integracji Sensorycznej posiadająca pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej. Terapeuta Integracji Bilateralnej - program szkolny, posiadająca uprawnienia do wykonywania badań przesiewowych z integracji bilateralnej.
Ponadto ukończone kursy i szkolenia o tematyce wspomagania rozwoju dzieci w tym m.in.: szkolenie z zaburzeń napięcia mięśniowego u młodszych dzieci, szkolenie z zakresu zapobiegania i radzenia sobie z agresją i złością u dzieci szkolnych. Wdrożone procedury awansu zawodowego na poziomie nauczyciela mianowanego.
12-letnia praktyka nauczycielska w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych;

mgr. Magdalena Mrozowska 
-  logopeda, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę indywidualną z pacjentem oraz w fundacjach. Ukończone liczne kursy, szkolenia, konferencje. Obecnie w trakcie studiów z terapii zajęciowej i neurologopedii. 
10 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;


mgr Weronika Damps
- pedagog, terapeuta pedagogiczny.
Studia ukończone na Uniwersytecie Gdańskim(I stopnia) oraz na Akademii Pedagogiki Specjalnej (II stopnia). Terapeuta integracji sensorycznej - pełne kwalifikacje do przeprowadzenia diagnozy oraz terapii, zdobyte na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej. Dodatkowe szkolenia: terapia ręki, bajkoterapia. Wdrożone procedury awansu zawodowego na poziomie nauczyciela mianowanego.
7-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych;

mgr Ewelina Babińska
– terapeuta integracji sensorycznej, prywatnie mama trójki dzieci, w tym dwójki dzieci z autyzmem atypowym. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego ze specjalizacją w zakresie administracji publicznej. Ukończone studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej.

Licencjonowana terapeutka Integracji Sensorycznej z pełnymi kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
Praktyka i umiejętności nabywane w Fundacji KOKONOVO i CENTRUM ELEPHANT.
6 letnie doświadczenie z własnymi dziećmi o specyficznych potrzebach  edukacyjnych i terapeutycznych;

mgr Sylwia Skalska 
-  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z gimnastyką korekcyjną, terapeuta integracji sensorycznej, posiada pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia integracji sensorycznej;
6- letnia praktyka w pracy z dziećmi;