Cennik obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 

 

 Cennik obejmuje następujące zajęcia terapeutyczne:

 

       - Integracja Sensoryczna – 100 zł,  czas trwania 50/60 minut

         (w zależności od możliwości pacjenta)         - Psychomotoryka - 130 zł, czas trwania 90 minut        - Logopedia z integracją sensoryczną  -100 zł , czas trwania 50/60 minut
         (w zależności od możliwości pacjenta)

 

       Terapia ręki z integracją sensoryczną - 100 zł, czas trwania 50/60 minut
         (w zależności od możliwości pacjenta)

 

       - Logopedia - 60 zł, czas trwania 30 minut 

 

       - Diagnoza rozwoju procesów SI -  350 zł 

       (obejmuje jedno lub dwa spotkania terapeuty z dzieckiem na sali terapeutycznej, konstrukcję diagnozy
         zawierającą opis funkcjonowania dziecka w oparciu o uzyskane wyniki, program  terapeutyczny, zalecenia do
         pracy z dzieckiem 
oraz konsultacje z terapeutą)

 

       - Konsultacja z terapeutą  –  200 zł

 

       - Diagnoza Centralnego Przetwarzania Słuchowego metodą Johansena - 300 zł

         (Trening słuchowy odbywa się w warunkach domowych w oparciu o indywidualną diagnozę lub
           program standardowy)

        PROGRAM INDYWIDUALNY –  200 zł

        PROGRAM STANDARDOWY WRAZ Z KONSULTACJĄ  –  300 zł 

        PROGRAM STANDARDOWY  –  200 zł