Cennik obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

 

 Cennik obejmuje następujące zajęcia terapeutyczne:

 

       - Integracja Sensoryczna – 125 zł,  czas trwania 50 minut

         (w zależności od możliwości pacjenta)         - Psychomotoryka - 180 zł, czas trwania 90 minut        - Logopedia z integracją sensoryczną  -130 zł , czas trwania 45 minut
         (w zależności od możliwości pacjenta)

 

       Terapia ręki z integracją sensoryczną - 130 zł, czas trwania 50/60 minut
         (w zależności od możliwości pacjenta)

       -  Logopedia - 75 zł, czas trwania 30 minut
     
      - konsultacja logopedyczna (1h, bez opisu) - 200 zł
      - Diagnoza logopedyczna (z opisem) w zależności od zakresu : 250/ 300 zł
      -  Opis funkcjonowania w zależności od zakresu: 1 strona - 100 zł

 

       - Diagnoza rozwoju procesów SI -  500 zł 

       (obejmuje jedno lub dwa spotkania terapeuty z dzieckiem na sali terapeutycznej, konstrukcję diagnozy
         zawierającą opis funkcjonowania dziecka w oparciu o uzyskane wyniki, program  terapeutyczny, zalecenia do
         pracy z dzieckiem 
oraz konsultacje z terapeutą po napisaniu diagnozy)

 

       - Konsultacja z terapeutą   –  250 zł

 

       - Diagnoza Centralnego Przetwarzania Słuchowego metodą Johansena - 300 zł

         (Trening słuchowy odbywa się w warunkach domowych w oparciu o indywidualną diagnozę lub
           program standardowy)

        PROGRAM INDYWIDUALNY –  200 zł (koszt płyty)

        PROGRAM STANDARDOWY WRAZ Z KONSULTACJĄ  –  350 zł (z płytą)

        PROGRAM STANDARDOWY  –  200 zł  (płyta)