Integracja sensoryczna, psychomotoryka, trening słuchowy
JAS /Johansena/ - to nowoczesne metody terapeutyczne,
które w połączeniu z wiedzą psychologiczną i pedagogiczną
dają szanse każdemu dziecku do bycia NAJLEPSZYM.

Trudności związane z wychowaniem dziecka, jego rozwojem
i edukacją są często frustracją niejednego rodzica.

Szukamy  wówczas rozwiązań w książkach, poradnikach, na forach stron internetowych i często gubimy się
w gąszczu informacji na temat JAK POMÓC SWOJEMU DZIECKU? Powszechnie wiadomo, że przypadkowo
wyczytane informacje i nieodpowiednio zastosowana wiedza psychologiczno-terapeutyczna nie przynosi
dobrych rezultatów i przyczynia się do pogłębiania już istniejących problemów.
Aby uniknąć złych wyborów, najlepiej skontaktować się ze specjalistą, który określi problem
i dobierze odpowiednią terapię dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka.


Teraźniejsze, nowoczesne metody terapeutyczne pozwalają ocenić spektrum zaburzeń i wybrać taką
formę terapii, która na danym etapie rozwoju dziecka będzie najbardziej potrzebna i efektywna.

W naszym Centrum uzyskają Państwo wsparcie specjalistów, terapeutów, pedagogów,
logopedów, a także i lekarzy.


Współpracujący ze sobą zespół jest wysokospecjalistyczną kadrą, z wieloletnim doświadczeniem w pracy
w prywatnych i państwowych placówkach oświatowych. Wiedza i praktyka pozwoliły nam stworzyć miejsce,
gdzie każde dziecko wraz z rodzicem będzie miało poczucie bezpieczeństwa dobrze przebiegającej terapii,
a kadra dobrze spełnionego obowiązku!

Zapraszamy do zapoznania się z metodami Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży oraz terapiami
mającymi na celu doskonalenie możliwości ruchowych i intelektualnych u dzieci i młodzieży.

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z mową, zachowaniem, jest niezborne ruchowo, a na co dzień
przejawia problemy związane z nauką na każdym etapie edukacyjnym /przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum/,
ma kłopoty z koncentracją uwagi i nadpobudliwością ruchową
- ZAPEWNE POTRZEBUJE POMOCY SPECJALISTÓW !

Pomagamy również dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, chorobami
genetycznymi, mpdz, ADHD, ADD oraz innymi zdiagnozowanymi jako niepełnosprawność sprzężona.

Jeżeli jesteś  OSOBĄ DOROSŁĄ  /studiujesz lub pracujesz/ i masz problemy:
- z nauką języków obcych
- koncentracją uwagi
- jesteś męczliwy i rozdrażniony
- impulsywny i poddany permanentnym stresom
DAJ SOBIE SZANSĘ !

Specjaliści z naszego Centrum pomogą rozpoznać problem i dobrać terapię dostosowaną
do Twoich potrzeb !