Centrum
Rozwoju
Dzieci
ELEPHANT

Trening Umiejętności Społecznych z elementami mindfulness

Trening Umiejętności Społecznych
-  terapia grupowa skierowana do dzieci z różnymi trudnościami w zakresie funkcjonowania społeczno – emocjonalnego.
Zajęcia TUS są dedykowane dzieciom:
 - nieśmiałym,  z niskim poziomem samooceny,
- nie radzącym sobie z emocjami w najbliższym otoczeniu w domu i w szkole oraz w różnych innych sytuacjach codziennych,
- z problemami w zakresie akceptacji w grupie rówieśniczej.

Zajęcia TUS  uczą dzieci:

  • umiejętności komunikacji – terapia jest zorganizowana w taki sposób, by pokazywać dzieciom, jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty z rówieśnikami, jak rozmawiać, wyrażać swoje uczucia i myśli,
  • umiejętności współpracy – dzieci poprzez wspólne działanie w grupie, uczą się budowania relacji, empatii, czekania na swoją kolej i umiejętności odraczania swoich potrzeb w czasie. W trakcie gier zespołowych dzieci uczą się wygrywania, ale też i przegrywania oraz odnajdowania się w grupie w różnych sytuacjach,
  • rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi – dzieci poznają swoje mocne strony w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, zasoby oraz obszary do rozwoju, uczą się w jaki sposób panować nad emocjami, jak je wyrażać w sposób zrozumiały i akceptowalny dla innych, jak radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach
  • radzenia sobie w sytuacjach konfliktu - podczas różnych ćwiczeń, gier zespołowych, rozmów; dzieci doświadczają różnic między sobą, które mogą być na przykład podłożem konfliktów. Poprzez współdziałanie w grupie uczą się akceptacji odmienności, innego zdania oraz uczą się w sposób efektywny rozwiązywać spory i radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w sytuacji konfliktu
  • radzenia sobie ze stresem  – dzieci uczą się rozpoznawania źródeł stresu, jego objawów, ćwiczą wybrane techniki relaksacyjne
  • uważności (mindfulness) - dzieci będą rozwijały świadomość zewnętrznych oraz wewnętrznych doświadczeń,  nauczą się rozpoznawać swoje myśli jako “po prostu myśli”,  nauczą się rozumieć, jak emocje manifestują się w ciele, kiedy ich uwaga odpływa, będą miały większą kontrolę nad swoimi wewnętrznymi impulsami.

Zajęcia prowadzone są przez p. mgr Izabelę Mulak, psychologa, certyfikowanego terapeutę Treningu Umiejętności Społecznych.
Odbywają się raz w tygodniu, tylko w małych grupach do 5 osób. Czas trwania terapii – 50 minut.