Centrum
Rozwoju
Dzieci
ELEPHANT

Konsultacje terapeutyczne z rodzicami i dziećmi oraz zajęcia indywidualne  przeprowadza p. mgr Izabela Mulak
– doświadczony psycholog, certyfikowany terapeuta TUS.
W zależności od potrzeb pacjenta i rodziców  wspiera terapeutycznie : 
- dzieci i młodzież doświadczające zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, ADHD);
- pomaga osobom mającym problemy z niską samooceną,  zaburzeniami uwagi i koncentracji, labilnością emocjonalną, lękiem, OCD, fobią społeczną;
- pomaga rodzicom zrozumieć sposób funkcjonowania ich dzieci oraz wypracowuje podejście niezbędne do budowania dobrej relacji z nimi;
- skupia się na rozpoznaniu mocnych stron i w oparciu o nie buduję wspólnie z dzieckiem potrzebne mu umiejętności.