Centrum
Rozwoju
Dzieci
ELEPHANT

Centrum Rozwoju Dzieci ELEPHANT powstało z inicjatywy nauczycieli - terapeutów, którzy przez lata swojej pracy pedagogicznej zauważyli, jak wielka jest potrzeba stworzenia miejsca dla dzieci z problemami mowy, dobrą jakością słyszenia, trudnościami ruchowymi o bazie  sensomotorycznej, problemami emocjonalnymi oraz szkolnymi.

Mając świadomość co jest podstawą rozwoju procesów poznawczych każdego dziecka, Nasi Specjaliści kierując się wiedzą, doświadczeniem i praktyką, dysponują metodami, narzędziami i formami pracy, które w sposób odpowiedni stymulują i kompensują deficyty rozwojowe pacjentów.

Przeprowadzając rzetelny wywiad oraz stawiając diagnozę posiadamy umiejętność rozpatrywania i analizowania problemów rozwojowych dzieci w szerszym spektrum i na wielu płaszczyznach. Umożliwia to dobór konkretnej metody terapeutycznej do dziecka.

Dobra diagnoza oraz dobrze dobrana i przeprowadzona terapia wpływa pozytywnie na rozwój oraz przywraca kondycję psychofizyczną i emocjonalną dziecka.

Do Centrum Rozwoju Dzieci ELEPHANT zaprasza:


mgr Agnieszka Lewandowska
nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; 
terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej;
posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg. Procus i Block;
terapeuta /provaider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena
provider metody Neuroflow ATS
provaider – terapeuta bilateralnej integracji wg. SheilaDobie OBE