Centrum
Rozwoju
Dzieci
ELEPHANT

Nasz zespół jest wysokospecjalistyczną kadrą, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w prywatnych i państwowych placówkach oświatowych. Wiedza i praktyka pozwoliły nam stworzyć miejsce, gdzie każde dziecko będzie miało poczucie bezpieczeństwa, a rodzice - dobrze przebiegającej terapii.

mgr Maria Szymańska
- nauczyciel dyplomowany, nauczyciel oligofrenopedagog z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta Integracji Sensorycznej
- pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;
diagnosta dzieci od 12m. życia do 4 lat - system KATIS
30 lat pracy zawodowej i praktyki w pracy z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji i deficytów;

mgr Agnieszka Lewandowska 
- nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej; posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg. Procus i Block; 
terapeuta /provaider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena; 
provaider metody Neuroflow ATS,
terapeuta/provaider bilateralnej integracji, diagnosta dzieci od 12m. życia do 4 lat - system KATIS
20 – letnia praktyka w pracy z dziećmi o różnym stopniu dysfunkcji i deficytów;

mgr Joanna Zajkowska
- pedagog, terapeuta. Ukończone studia na kierunkach pedagogiki społeczno-opiekuńczej w Wyższej Szkole Pedagogiki oraz  pedagogiki pracy socjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Terapeutka Integracji Sensorycznej posiadająca pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej.  Terapeuta Integracji Bilateralnej - Program Szkolny, posiadająca uprawnienia do wykonywania badań przesiewowych
z integracji bilateralnej.
20 lat pracy zawodowej;

mgr Agnieszka Zientara
– fizjoterapeuta, nauczyciel mianowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, provaider integracji bilateralnej. Ukończone liczne kursy i szkolenia o tematyce wspomagania rozwoju dzieci w tym Program Szkolny Integracji Bilateralnej. W swojej pracy zwraca uwagę na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci, pomagając im osiągać pełen potencjał w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Wykorzystuje nowoczesne metody terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, aby skutecznie wspierać ich rozwój i samodzielność. Aktualnie kontynuuje rozwój zawodowy, uczestnicząc w kolejnych kursach i szkoleniach.
14 – letnia praktyka w pracy z dziećmi;

mgr Ewelina Przybylska - ukończone studia na kierunku pedagogika w specjalności wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Terapeutka Integracji Sensorycznej posiadająca pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej.
Dodatkowo instruktor gimnastyki korekcyjnej i terapii ręki.
Nauczyciel mianowany z 14 -letnią praktyką nauczycielską w pracy z dziećmi. 

mgr Weronika Damps
- pedagog, terapeuta pedagogiczny. Studia ukończone na Uniwersytecie Gdańskim(I stopnia) oraz na Akademii Pedagogiki Specjalnej (II stopnia). Terapeuta integracji sensorycznej - pełne kwalifikacje do przeprowadzenia diagnozy oraz terapii, zdobyte na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej. Dodatkowe szkolenia: terapia ręki, bajkoterapia. Wdrożone procedury awansu zawodowego na poziomie nauczyciela mianowanego.
10 -letnie doświadczenie w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych;

mgr Ewelina Babińska
– terapeuta integracji sensorycznej, prywatnie mama trójki dzieci, w tym dwójki dzieci z autyzmem atypowym. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego ze specjalizacją w zakresie administracji publicznej. Ukończone studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej.
Licencjonowana terapeutka Integracji Sensorycznej z pełnymi kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
Praktyka i umiejętności nabywane w Fundacji KOKONOVO i CENTRUM ELEPHANT.
6 letnie doświadczenie z własnymi dziećmi o specyficznych potrzebach  edukacyjnych i terapeutycznych;

mgr Sylwia Skalska  
-  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z gimnastyką korekcyjną, terapeuta integracji sensorycznej, posiada pełne kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia integracji sensorycznej;
6- letnia praktyka w pracy z dziećmi;

mgr Izabela Mulak
- absolwentka Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego oraz podyplomowych studiów Psychologia Pozytywna w Edukacji i w Wychowaniu.
Posiada certyfikat TUS I i II stopnia. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo- behawioralnym.
Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas stażu w prywatnych placówkach oświatowych oraz poradniach pedagogicznych.