Zajęcia profilaktyczne o charakterze terapeutyczno-pedagogicznym są skierowane
do wszystkich
dzieci, które rozpoczynają zajęcia w przedszkolach i w szkole.


Zajęcia obejmują: ćwiczenia słuchowe, ruchowe i pedagogiczne, które mają za zadanie
przygotować przyszłych pierwszoklasistów do pełnienia roli ucznia bez
stresu, wpłynąć na jego
rozwój psychofizyczny, emocjonalny i stworzyć bazę niezbędną do rozwoju intelektualnego człowieka.

Propozycje działań terapeutycznych dotyczą u dzieci:
- sprawdzenia jakości słyszenia
Dobra jakość słyszenia przekłada się na prawidłowy rozwój mowy u dzieci, rozwój słuchu fonematycznego,

a w rezultacie na umiejętność analizy i syntezy słuchowej, która jest niezbędna do nauki pisania i czytania
- sprawdzenia możliwości ruchowych - Ruch jest drzwiami do intelektu - /Dannison/
Świadomość ciała u dzieci jest podstawą ich wszechstronnego rozwoju.
Dojrzałość lateralizacji /umiejętność różnicowania stron prawo-lewo/, znajomość schematu ciała,
orientacja w przestrzeni - to czynniki decydujące o umiejętnościach dzieci w zakresie przetwarzania
i
 zapamiętywania wiedzy, a także decydujące o ich zdolnościach związanych z logicznym i analitycznym myśleniem,
które to wspólnie przekładają się na przyswajanie w szkole wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Reakcje posturalne,
na które z kolei składa się napięcie mięśni, równowaga centralna ciała, stabilizacja barków i tułowia, niepewność
grawitacyjna -
  decydują o zdolnościach dziecka w zakresie funkcji motorycznych.
Koordynacja ruchowa, wzrokowo- ruchowa, planowanie ruchu czy precyzyjne ruchy dłoni potrzebne są między
innymi do stworzenia dobrej jakości pima, rysunków, a także do codziennego funkcjonowania dziecka w zakresie
posługiwania się sztućcami, ubierania się, rozbierania czy wiązania sznurowadeł.

Jeżeli zauważysz u dziecka problemy związane:
- ze snem
- z rozwojem funkcji mowy
- z trudnościami w zakresie prawidłowej reakcji na prośby czy polecenia
/dziecko rozumie co się do niego mówi, ale nie reaguje na polecenia lub jego reakcja jest odroczona/
- z zachowaniem /chaotyczna zabawa, nieadekwatne reakcje w nowych sytuacjach
np. w sklepie, restauracji, u lekarza itp,/
- z nadpobudliwością ruchową /bieganie, skakanie, nieumiejętność stania w miejscu/
- z koncentracją uwagi /brak możliwości skupiania się na zadaniu i doprowadzeniu go do końca,
  męczliwość, odmawianie realizacji ćwiczeń/
- z pisaniem /dysgrafia/
- z czytaniem i poprawnym pisaniem, z czytaniem ze zrozumieniem /dysleksja/
- z liczeniem, rozwiązywaniem zadań tekstowych
- z logicznym i analitycznym myśleniem
- z przetwarzaniem i zapamiętywaniem wiedzy dobranej adekwatnie do wieku
- z nawiązywaniem kontaktów z grupą rówieśniczą
- z utrzymywaniem poprawnych relacji z otoczeniem
oraz kiedy zauważysz inne problemy, które niepokoją Ciebie, opiekunów i nauczycieli

NIE CZEKAJ!
ZWRÓĆ SIĘ DO DOŚWIADCZONYCH TERAPEUTÓW, KTÓRZY POMOGĄ
ROZPOZNAĆ PROBLEM I NA PODSTAWIE SPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY
DOBIORĄ TERAPIĘ DO POTRZEB TWOJEGO DZIECKA!

Na zajęcia profilaktyczne grupowe i indywidualne zapraszamy
dzieci w wieku od 2 do 12 lat.