Centrum
Rozwoju
Dzieci
ELEPHANT

Cennik obowiązujący w roku szkolnym 2024

Cennik obejmuje następujące zajęcia terapeutyczne:

- Integracja Sensoryczna – 150 zł,  czas trwania 45/50 minut (w zależności od możliwości pacjentów)

- Terapia ręki z integracją sensoryczną - 160 zł, czas trwania 50 minut

- Konsultacja z psychologiem ( czas trwania 50 minut ) - 250 zł

 - Zajęcia z psychologiem ( czas trwania 50 minut ) - 200 zł

 - Trening Umiejętności Społecznych tylko małe grupy do 4 osób ( czas trwania 50 minut ) - 120 zł - Opis funkcjonowania w zależności od zakresu: 1 strona - 100 zł

 - Diagnoza rozwoju procesów SI - 700 zł (obejmuje jedno lub dwa spotkania terapeuty z dzieckiem na sali terapeutycznej, konstrukcję diagnozy zawierającą opis funkcjonowania dziecka w oparciu o uzyskane wyniki, program terapeutyczny, zalecenia do pracy z dzieckiem oraz konsultacje z terapeutą po napisaniu diagnozy)

- Diagnoza rozwoju procesów SI u małych dzieci metodą KATIS - 700 zł

- Konsultacja z terapeutą SI – 200 zł/ 1/h

- Diagnoza Centralnego Przetwarzania Słuchowego metodą Johansena - 400 zł

(Trening słuchowy odbywa się w warunkach domowych w oparciu o indywidualną diagnozę lub program standardowy)

PROGRAM INDYWIDUALNY – 200 zł (koszt płyty)

PROGRAM STANDARDOWY WRAZ Z KONSULTACJĄ – 450 zł (z płytą)

 PROGRAM STANDARDOWY Z OPISEM – 250 zł (płyta)